Спікер конференції Invest Energy Day — European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Спікер конференції Invest Energy Day — European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Європейський банк реконструкції і розвитку (далі — ЄБРР або Банк) був створений у 1991 році з метою сприяння країнам Центральної і Східної Європи та Співдружності Незалежних Держав (СНД) у становленні ринкової економіки після краху адміністративно-командної системи. Сприяючи процесу переходу до орієнтованої на ринок економіки, Банк надає пряме фінансування для діяльності приватного сектору, структурної перебудови і приватизації, а також фінансування інфраструктури, що підгримує таку діяльність. Його капіталовкладення допомагають також будівництву і зміцненню організаційних структур. Основними формами фінансування ЄБРР є кредити, вкладення в акціонерні капітали (акції) і гарантії.

 

Інші новини